Disclaimer

Disclaimer

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die Tijdwinners.nl aan de site besteedt, is het mogelijk dat de informatie, producten en diensten (verder genoemd: “de informatie”) op de site onvolledig c.q. onjuist is.

De informatie op de site wordt periodiek aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden doorgevoerd.

Een bezoeker van de site mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in de site opgeslagen informatie openbaar maken of op enige wijze verveelvoudigen zonder toestemming van Tijdwinners.nl. Hieronder wordt tevens verstaan het verveelvoudigen van informatie en of delen daarvan door de publicatie op een electronisch (computer-) netwerk.

Wij staan er niet voor in dat de informatie op de site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en of haar geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Tijdwinners.nl sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site en/of de informatie, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site en of de informatie te kunnen raadplegen. Daarnaast is Tijdwinners.nl niet aansprakelijk voor schade, directe of indirect die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de site verkregen is.

Tijdwinners.nl aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de informatie op sites van andere organisaties waarnaar in links verwezen wordt of die verwijzen naar deze site.

Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand, veelal met informatie over de gebruiker, dat naar uw harde schijf kan worden geschreven. Deze website gebruikt geen cookies en kunt u dus anoniem bezoeken. Gegevens over u of uw computer worden u ook niet ontfutseld met een cookie of met andere middelen.

Registratie
Tijdwinners.nl is niet geïnteresseerd in namen of andere gegevens die iets zeggen over de identiteit van de bezoekers van deze website. Alleen als u via deze website informatie aanvraagt, vragen wij naar uw naam en e-mailadres. Optioneel kunt u meer gegevens verstrekken. Wij nemen alle voorzorgsmaatregelen om deze gegevens vervolgens te beschermen.

Uden, 29 april 2017

Nistelrodeseweg 9a
5406 PT  Uden

vragen@tijdwinners.nl

088 2 350 371
ma t/m vr
08.30 – 12.30 uur